Nguyen Duy Trinh, Ngu Hanh Son, Da Nang City

(+84) 972 603 135

Quán Thế Âm Bồ Tát – hiện thân của lòng từ bi

Bồ Tát Quán Thế Âm là một trong những hình tượng gần gũi nhất với hầu hết tín đồ Phật giáo, dù ở bất cứ nơi đâu, dù thuộc tầng lớp nào thì quan thế âm bồ tát rất gần gủi với chúng sinh. Ngài là biểu tượng của lòng đại bi, được xem là nền tảng của mọi công hạnh tu tập, là chỗ nương cậy với mong cầu được cứu khổ của tất cả chúng sinh. Chinh vì thế, các bậc hành giả khi tu tập đều quy hướng về Ngài, xem ngài là một tấm gương sáng để có thể noi và học theo, tất cả chúng sinh đều đang khổ đau quy hướng về Ngài để được chở che, dắt dẫn. Cho nên, chúng ta cũng không lấy gì làm lạ khi từ kẻ quê mùa cho đến hàng trí giả, ai ai cũng thường cung kính niệm tưởng đến Ngài.

Về thời qúa khứ lâu xa về trước quan thế âm có một kiếp Ngài làm con đầu lòng của vua Vô Tránh Niệm, tên là Bất Huyến Thái Tử. Và thời bấy giờ đức Phật hiệu là Bảo Tạng Như Lai được ra đời, và đã hiểu được đạo lý vô thượng. Vua thấy nhơn tâm xu hướng theo lời giáo hóa của Phật càng ngày càng đông, từ đây bèn suy nghĩ: “Nếu Đạo Phật không phải chơn chánh, thì đâu có lẻ người ta sùng bái khắp xứ như vậy!”. Chính vì vậy vua mới phát tâm Bồ đề rộng lớn, hay nguyện tu được các hạnh Bồ tát, mong có thể thành Phật quả để phổ độ chúng sanh.

Ý nghĩa tên gọi Quán Thế Âm Bồ Tát

– Quán chính là quán xét, thấy nghe, và biết được đối tượng thật rõ ràng.

– Thế là cõi đời, cỏi hữu tình thế gian.

– Âm chính là tiếng niệm, có tiếng kêu cứu, đau khổ, tiếng cầu nguyện từ mọi nơi phát ra.

– Bồ Tát cứu thoát, giác ngộ với tất cả những loài chúng sinh có tình cảm và sẽ được vượt thoát ra khỏi khổ đau ách nạn này.

Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đạt được diệu quả Nhĩ căn viên thông nên quán xét và nghe, thấy, và biết cùng tột tiếng với kêu đau khổ khắp cõi thế gian, vào thời điểm hiện ngay nơi đó để có thể cứu độ chúng sanh vượt thoát qua tất cả với những hiểm nguy. Vì vậy ở đó gọi là  Quán Thế Âm. Do công hạnh cứu độ tự tại nhiệm mầu đó, chính vì vậy trong kinh điển còn được gọi là Quán tự tại Bồ tát.

Ngài nghe tiếng kêu thầm kín thiết tha từ tâm khảm chúng sanh ở trên thế gian mà đến cứu khổ. Đem an lạc từ bi tâm vô lượng không phân biệt dến với mọi loài, hay nói cách khác chính là tình yêu thương hay trìu mến vô biên gấp muôn vạn lòng dạ của bà mẹ hiền ở thế gian đối với đứa con cưng, nên gọi là Từ mẫu Quán Thế Âm.

Hiện nay có nhiều tượng quan thế âm bồ tát được làm và dùng để trưng bày ở trong nhà. Ở đà nẵng có tượng đá quan thế âm bồ tát làm bằng đá non nước ngũ hành sơn được đánh giá cao. Nếu như có cơ hội bạn hãy thử một lần ghé thăm nơi này để có thể cảm nhận được sự độc đáo cũng như tỉ mỉ cho từng sản phẩm ở nơi đây.

 

Related post

Support Online

Support Online
  • Mr. Mai Xuan Cuong (+84) 972 603 135 info@danangmarble.com.vn